Velden zijn niet correct ingevuld
Stichting Duurzaam Steenwijkerland

Stichting Duurzaam Steenwijkerland Steenwijkerland

Vestigingsplaats: Steenwijk

Stichting Duurzaam Steenwijkerland is een bewonersorganisatie die bestaat uit verschillende projecten en initiatieven. We werken aan een energieneutraal Steenwijkerland in 2050, in samenwerking met gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven en in samenhang met ‘andere’ vormen van duurzaamheid (natuur, milieu en samenleving). Onder stichting vallen projecten als de energiecoaches, IK BEGIN!, zwerfvuil team, Dichtbij huis en we werken aan het opzetten van 'energiewinkel'. We ondersteunen en stimuleren ook nieuwe ideeën en iniatieven.

ik-begin.nu