Velden zijn niet correct ingevuld

Bemiddelen tussen organisaties en vrijwilligers

Vacatures die bij VIP! Steenwijkerland binnenkomen, worden getoetst aan de hand van onderstaande criteria, ontwikkeld door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Taakomschrijving:
Het takenpakket van de vrijwilliger dient duidelijk omschreven te zijn, evenals de afbakening in taken en verantwoordelijkheden tussen beroepskracht en vrijwilliger.
Tijdsduur:
De Organisatie mag maximaal 20 uur (per week) inzet vragen van de vrijwilliger. De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken.
Functie-eisen:
Geen opleidingseisen (behalve indien noodzakelijk rijbewijs of EHBO-diploma), vrijwilligerswerk dient voor een grote groep mensen toegankelijk te zijn. Dit betekent niet dat er geen vaardigheidseisen gesteld kunnen worden. Bij ervarings-, sekse- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (Bijvoorbeeld vrouwen in een blijf-van-mijn-lijf huis).
Begeleiding en overleg:
Een vast contactpersoon biedt ondersteuning en begeleiding, er wordt een inwerkperiode afgesproken. Er dient een mogelijkheid te zijn voor onderling overleg met andere vrijwilligers en (eventuele) beroepskrachten over het werk.
Verzekeringen:
Er dient minimaal een WA-verzekering zijn. Bij risicovolle activiteiten wordt ook een ongevallenverzekering gevraagd. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Bij autorijden voor het werk is een auto-inzittendenverzekering noodzakelijk.
Uitsluitingen:
Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties*. Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van betaalde arbeid hebben. Het vrijwilligerswerk mag niet plaatsvervangend voor bezuinigingen zijn.

VIP! Steenwijkerland behoudt het recht om vacatures niet te plaatsen.

Bron: NOV

*Een profit organisatie (ook wel een bedrijf genoemd) is gericht op het maken van winst (Engels voor winst is profit). Een non-profit organisatie is een organisatie die niet is gericht op winst, maar op het helpen van mensen of gericht op niet-commerciële  maatschappelijke doelen, zoals een bibliotheek, een school of organisaties als Greenpeace en het Wereldnatuurfonds.

Tips en suggesties 
Het is belangrijk om als (maatschappelijke) organisatie en vrijwilliger dezelfde verwachtingen te hebben. Dit vergroot voor beide partijen de kans op succes en een goede samenwerking. Daarom een paar tips op een rij:

 • Neem na het ontvangen van de gegevens van een potentiële vrijwilliger zo spoedig mogelijk contact op met deze persoon. Dit kan ook zijn om afspraak over bijvoorbeeld een paar weken te plannen. Als een vrijwilliger niets van de organisatie hoort bestaat namelijk de kans dat de vrijwilliger afhaakt en op zoek gaat naar een andere organisatie
 • Neem de tijd voor een intake- cq kennismakingsgesprek, waarbij je indien dit relevant is, ook vraagt naar de ondersteuning in het werk en/of eventuele beperkingen
 • Denk ook aan de mogelijkheid om referenties van de kandidaat op te vragen en maak dit bespreekbaar
 • Zorg voor een goede inwerkperiode, begeleiding en contactpersoon
 • Zorg voor een duidelijk omschreven takenpakket en afbakening van taken tussen de beroepskracht en de vrijwilliger
 • Opstellen van een vrijwilligerscontract
 • Spreek een proefperiode af en plan een evaluatiegesprek. 
  Op basis van dit gesprek kunnen partijen besluiten al dan niet met elkaar verder te gaan. Soms komt ook uit dit gesprek dat de vacature en werkzaamheden moeten worden bijgesteld of dat er bepaalde aanpassingen op werkplek gewenst zijn
 • Als je als organisatie vrijwilligers met specifieke kenmerken of eigenschappen zoekt, doe je er verstandig aan die nadrukkelijk te vermelden in de vacature. Geef bijvoorbeeld aan dat je ‘zelfstandigheid’, een minimale leeftijd of ervaring met de doelgroep verwacht
 • Biedt jouw organisatie juist ruimte voor begeleiding en ondersteuning van (nieuwe) vrijwilligers, vermeld dat dan ook. Op die manier trek je eerder vrijwilligers aan die bij jouw organisatie passen
 • Een nieuwe vrijwilliger betekent niet alleen een nieuw gezicht maar kan ook betekenen een nieuwe mening en nieuwe ideeën. Sta als organisatie open voor die frisse wind en stel het belang van de organisatie voorop. Misschien zijn die veranderingen nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan

Werkwijze VIP! Steenwijkerland
VIP! Steenwijkerland heeft met iedereen die langs komt voor vrijwilligerswerk een gesprek. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • werkwijze van VIP! Steenwijkerland
 • wat is vrijwilligerswerk?
 • wat is de motivatie en de achtergrond van de vrijwilliger
 • bespreken interesse en mogelijkheden vrijwilliger
 • bekijken en bespreken passende vacatures
 • maken concrete afspraken

Checklist vacature

Model vrijwillligersovereenkomst