Velden zijn niet correct ingevuld

VOG voor vrijwilligers

Landelijke regeling voor koepelorganisaties

Landelijk kan in bepaalde situaties een gratis VOG worden aangevraagd. Aan vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting (Scouting Nederland), sportclubs (onder de koepel van NOC/NSF) en als begeleiders van jeugdkampen (vanuit het Steunpunt Kindervakanties) wordt landelijk een gratis VOG verstrekt. Informatie hierover kan via de landelijke koepelorganisaties worden opgevraagd.

Naast deze landelijke regeling biedt de gemeente Steenwijkerland vrijwilligersorganisaties in een aantal situaties ook de mogelijkheid voor een gratis VOG. Graag eerst bij de landelijke regeling kijken of uw organisatie hieronder valt. Sociaal Werk De Kop valt niet onder deze regeling omdat zij geen vrijwilligersorganisatie is.

 

Gemeentelijke regeling

De gemeente Steenwijkerland heeft besloten dat zij de kosten voor een VOG voor vrijwilligers in Steenwijkerland voor specifieke gevallen voor haar rekening neemt. De gratis VOG kan worden verstrekt aan vrijwilligers die wonen en/of vrijwilligerswerk doen binnen de gemeente Steenwijkerland en contact hebben met kwetsbare doelgroepen, zoals minderjarige kinderen en jongeren, senioren, (ernstig) zieken en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In het werken met kwetsbare doelgroepen kan men ook te maken hebben met vertrouwelijke informatie, geldzaken en goederen van cliënten. In deze gevallen kan het voor organisaties relevant zijn voor hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Voor vrijwilligers die voor Sociaal Werk de Kop werken geldt deze regeling niet. Sociaal Werk de Kop vergoed de aanvraag van VOG voor haar vrijwilligers.

 

Aanvragen  VOG

Voor het aanvragen van een VOG is een ingevuld VOG aanvraagformulier (aanvraagformulier VOG NP)nodig. Het VOG aanvraagformulier dient te worden ingevuld door de organisatie waar vrijwilligerswerk wordt gedaan én de vrijwilliger zelf.

Vrijwilligers kunnen met beide juist ingevulde documenten bij de balie van het gemeentehuis een VOG aanvragen. Legitimatie verplicht.

 

Informatie over een VOG vindt u hier.

 

Ongewenste situaties beperken

Deze verklaring geeft geen garanties dat ongewenst gedrag voorkomen wordt. Wel staan organisaties sterker in hun overtuiging dat ze er alles aan doen om ongewenste situaties te beperken. De verklaring moet niet de plaats innemen van de sociale controle of de alertheid of ongewenst gedrag doen verslappen. Het is daarom belangrijk dat de VOG een onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen die organisaties kunnen nemen om een veilige omgeving te scheppen en het ontstaan van risico’s te verkleinen.