Velden zijn niet correct ingevuld

Verwijzersbijeenkomst Buurtbemiddeling

Uitnodiging verwijzer bijeenkomst

 

Gemeente Steenwijkerland, Politie Steenwijkerland, Omnia Wonen, Woonconcept en Sociaal Werk De Kop gaven op 12 november 2018 het officiële startschot voor Buurtbemiddeling Steenwijkerland. De eerste groep vrijwillige buurtbemiddelaars zijn van start gegaan en hebben al een aantal succesvolle bemiddelingsgesprekken gevoerd.

 

Buurtbemiddeling draagt bij aan het oplossen van burenconflicten met behulp van bemiddelaars. De bemiddelaars voeren gesprekken met de betrokken bewoners die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en hun wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossingen van de burenruzie/ het probleem.

 

Essentieel is dat mensen buurtbemiddeling zo snel mogelijk weten te vinden. Buurtbemiddeling richt zich daarbij rechtstreeks op de inwoners van de gemeente Steenwijkerland , echter er is ook een belangrijke rol weggelegd voor partijen die een verwijzende rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door mensen te attenderen op buurtbemiddeling.

 

Omdat u een verwijzende partij zou kunnen zijn, nodigen wij u van harte uit voor de eerste verwijzer bijeenkomst van Buurtbemiddeling Steenwijkerland op: 21 mei 2019 van 15.15 uur tot 17.15 uur, locatie de Buze Oostwijkstraat 110, 8331 EG in Steenwijk.

 

Tijdens de bijeenkomst zal er worden ingegaan op de methodiek Buurtbemiddeling; hoe werkt het en wanneer wordt er in gezet en wanneer niet. Ook gaan we met elkaar in gesprek over een aantal onderwerpen welke met burenconflicten te maken hebben.
In verband met de organisatie vragen wij u om voor donderdag 16 mei aan te melden via onderstaand e-mailadres.

buurtbemiddeling@sociaalwerkdekop.nl

 

 Naar het overzicht