Velden zijn niet correct ingevuld

1 december Kids festival

 

 

       
  Macintosh HD:Users:alkekroon:Documents:Steenwijkerlandse Uitdaging:picutres:UIT151016 - Logo_steenwijkerlandse_uitdaging_CMYK.jpg
    Macintosh HD:Users:alkekroon:Documents:Steenwijkerlandse Uitdaging:logo:logo final.png
 

 

 

 

 

‘Ieder kind kan meedoen in Steenwijkerland’

 

Steenwijk, 3 november 2018

 

Beste allemaal/netwerkpartners,

 

Op zaterdagmiddag 1 december a.s. vindt voor de tweede keer het ‘Kidsfestival De Uitdaging’    plaats in De Meenthe in Steenwijk. Vorig jaar beleefden 75 kinderen uit Steenwijkerland die         ‘even extra aandacht verdienen’ een prachtige middag.  Om deze kinderen weer te bereiken vragen wij úw medewerking. Doet u ook mee?

 

Kidsfestival De Uitdaging (5 – 12 jr)

Het Kidsfestival is dit jaar een samenwerkingsproject van de Steenwijkerlandse Uitdaging en Sociaal Werk De Kop, waarbij tal van andere organisaties hun medewerking verlenen. We gaan de uitdaging aan om weer een geslaagd Kidsfestival neer te zetten voor kinderen die even extra aandacht verdienen. Verschillende maatschappelijk betrokken ondernemers en bedrijven ondersteunen het initiatief met materiaal en menskracht. Het project sluit aan op de motie van de Steenwijkerlandse Raad: ‘Ieder kind kan meedoen’.

Doel van de actie

Kinderen uit minimagezinnen, uit gezinnen met ziekte cq jonge mantelzorgers, werkloosheid, scheiding, laten genieten van een leuke, onbezorgde middag en perspectief bieden om (meer)     ‘mee te doen’.

Wat bieden we

We zetten deze kinderen in De Meenthe in Steenwijk een middag in het zonnetje. We bieden hen een gezellige en onbezorgde middag met perspectief. Met allerlei activiteiten rond Sport & Spel, Cultuur, Creativiteit en Verzorging. En met persoonlijke aandacht en lekker eten maken we er een fantastische middag van. Daarnaast ontvangen alle kinderen een goodiebag met verrassingen, beschikbaar gesteld door ondernemers. Er is persoonlijke begeleiding per groepje van ca zes kinderen.

Stimulering gebruik gemeentelijke regelingen

De kinderen worden persoonlijk uitgenodigd, waarvoor we uw medewerking als intermediair vragen.  Er is plaats voor 75 kinderen.

Ouders/verzorgers zijn elders in De Meenthe welkom voor een kop koffie/thee en worden door medewerkers van de IGSD informeel op de hoogte gesteld van de bestaande fondsen/voorzieningen

voor kinderen. Het Kidsfestival biedt u als intermediair mogelijk een aanleiding om de ouders/verzorgers ook persoonlijk te attenderen op de fondsen en de mogelijkheden hiervan        voor hun kind(eren).

Vanuit de Steenwijkerlandse Uitdaging worden bedrijven en organisaties uitgedaagd om mee te werken aan dit evenement vanuit omzien naar elkaar, het ‘noaberschap in een nieuw jasje’.

 

Aanmelding kinderen

Hiervoor vragen wij uw actieve medewerking als intermediair. Doet u ook mee?                                    Na uw contact met de ouders/verzorgers van één of meerdere kinderen vernemen we graag uiterlijk 22 november per e-mail (kidsfestival@steenwijkerlandseuitdaging.nl) van u of van de ouders/verzorgers de volgende gegevens:

Naam:

Leeftijd:

E-mailadres:

Tel.nr. ouders/verzorgers:

Naam van doorverwijzer en organisatie:

Vervolgens nemen wij persoonlijk contact met de ouders/verzorgers op                                                    om de aanmelding definitief te maken en eventuele bijzonderheden te overleggen.

 

Dank alvast voor uw medewerking. De kinderen zullen er blij mee zijn!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Alex de Ruiter                                                               Paula Bierma &Kim Lubbers

manager Steenwijkerlandse Uitdaging                    buurtwerkers Sociaal Werk De Kop

 

Voor meer informatie:                                                                                                                                                

E-mail: kidsfestival@steenwijkerlandseuitdaging.nl   

       

 

 Hoofdsponsor:      Naar het overzicht